Welcome

Ladies Only Brazilian Jiu Jitsu aims to connect jiu jitsu women, and wants to enhance the female jiu jitsu scene. We do so by organising open mats, seminars and camps, and serve as an online platform for jiu jitsu ladies.